โฆษณาบน Google AdWords กับ ไซ่เหลียน มิเดีย

ลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณเมื่อพวกเขาค้นหาสิ่งที่คุณนำเสนอบน Google และคุณจะจ่ายเมื่อลูกค้าคลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของคุณหรือโทรหาคุณเท่านั้น

ทำไมต้องทำ Google AdWords

ดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าคุณจะต้องการดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์รายใหม่ๆ เพิ่มยอดขายออนไลน์ ได้รับสายเรียกเข้า หรือทำให้ลูกค้ากลับมาอีกเรื่อยๆ Google AdWords สามารถช่วยคุณได้

โฆษณาในท้องถิ่นหรือทั่วโลก

กำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังลูกค้าในประเทศ ภูมิภาค หรือเมืองที่ต้องการ หรือแค่ในระยะที่กำหนดจากที่ตั้งธุรกิจหรือร้านของคุณ

เราสามารถใช้ Google AdWords เป็นตัวเชื่อมธุรกิจ

เลือกกลุ่มเป้าหมายตาม Keywords เลือกกลุ่มเป้าหมายตามทำเล Location เลือกกลุ่มเป้าหมายตามช่วง วัน/เวลา

สามารถวัดผลและปรับปรุงได้ง่าย

จากข้อมูลที่เป็นตัวเลข จะทำให้ท่านสามารถรู้ประสิทธิภาพของโฆษณาของท่านได้