ตำแหน่งงานทั้งหมด


จำนวน : 1 อัตรา

ประเภท : งานประจำ

ทำงาน : จันทร์-ศุกร์

วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์

รายละเอียดงาน

- พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP, MySQL, XHTML / CSS, Ajax และ Javascript
- วิเคราะห์และหาสาเหตุเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและทดสอบเว็บไซต์
- จัดทำเอกสาร Work Flow Diagram, Program Spec, Interface Spec, Report Spec.

Responsible

- Develop WebSite using PHP, MySQL, XHTML/CSS, Ajax and Javascript.
- Analyze and find root cause solution to fix bug and test WebSite.
- Provide document Work Flow Diagram, Program Spec, Interface Spec, Report Spec.