ขั้นตอนย้ายโดเมน

ลูกค้าย้ายเข้า

  • ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการ Domain เดิมของลูกค้า
  • ดำเนินการขอ Password จากผู้ให้บริการเดิมของลูกค้า
  • ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางเราเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ลูกค้าย้ายออก

  • ลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททาง E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์
  • เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป