Google ประกาศปิดกั้นไม่ให้แนบไฟล์ที่เป็น JavaScript รับส่งผ่านทาง Gmail อีกต่อไป

หากคุณต้องการที่จะแนบไฟล์ที่เป็นนามสกุล .js ไปกับอีเมล์เพื่อส่งไปหาใครก็ตามผ่านทางอีเมล์ คุณคงจะต้องเลือกใช้บริการอีเมล์ของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ใช่ Gmail

Google ได้ประกาศที่จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการแนบไฟล์ .js ผ่านทางอีเมล์อีกต่อไป โดยจะเริ่มมาตรการใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป นอกจากนี้จะรวมไปถึงไฟล์ที่เป็นนามสกุล .exe, .msc และ .bat อีกด้วย โดยหลังจากวันที่ 13 หากเราแนบไฟล์นามสกุลดังกล่าว จะพบกับหน้าต่างแจ้งเตือนว่า "ไฟล์ถูกปิดกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัย" โดย Gmail สามารถตรวจสอบไฟล์ .js ได้แม้ว่าเราจะบีบอัดไฟล์เป็นนามสกุล .zip, .tgz, .gz หรือ .bz2 แล้วก็ตาม

Google ประกาศปิดกั้นไม่ให้แนบไฟล์ที่เป็น JavaScript รับส่งผ่านทาง Gmail อีกต่อไป

โดยธรรมชาติแล้ว ไฟล์ JavaScript (.js) ไม่ได้มีอันตราย แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ แฮกเกอร์สามารถทำไฟล์ JavaScript ที่เมื่อเราคลิกไฟล์แล้ว จะทำตัวเป็นตัวช่วยดาวน์โหลดไฟล์สำหรับไฟล์ Ransomware หรือ Malware ต่างๆ ได้ ทั้งนี้หากต้องการจะส่งไฟล์ .js จริงๆ ผู้ใช้งานจะต้องอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปใน Google Drive ก่อน แล้วจึงค่อยส่งลิงค์ไปให้ผู้รับดาวน์โหลดไฟล์

Credit: http://news.thaiware.com/9480.html