Apple ยืนยันช่องโหว่ของ iOS และ Mac ในไฟล์ลับที่ WikiLeaks เผยออกมา ถูกปิดหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ WikiLeaks ได้เผยแพร่ข้อมูลที่มีชื่อว่า "Vault 7: Project Dark Matter" ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลับของ CIA ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเจาะช่องโหว่โปรแกรมของบริษัท Apple ทั้ง iOS และ Mac ในเอกสารได้มีข้อมูลเครื่องมือหลายอย่าง รวมไปถึงรายละเอียดของช่องโหว่ที่แฮกเกอร์ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้

Apple ยืนยันช่องโหว่ของ iOS และ Mac ในไฟล์ลับที่ WikiLeaks เผยออกมา ถูกปิดหมดแล้ว

ล่าสุดทาง Apple ได้ออกมาตอบโต้ด้วยการออกแถลงการณ์ชี้แจงดังนี้ 

เราได้ประเมินรายละเอียดของข้อมูลในเอกสารที่ทาง WikiLeaks ได้เผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าความเสี่ยงของช่องโหว่ที่ในเอกสารได้ระบุเอาไว้ มีผลต่อ iPhone 3G  เท่านั้น อีกทั้งช่องโหว่นั้นยังได้รับการแก้ไขแล้วในปี 2009 เมื่อเราเปิดตัว iPhone 3GS ในส่วนของช่องโหว่ในเครื่อง Mac ก็ได้ถูกปิดไปทั้งหมดแล้วเช่นกันตั้งแต่ปี 2013

เราไม่มีการเจรจากับทาง WikiLeaks สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ถูกเผยแพร่ออกมา ขั้นตอนการดำเนินการจะถูกปฏิบัติไปตามมาตรฐานของเราเหมือนปกติ เรามีความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และเราจะไม่ยอมรับหรือประสานงานกับผู้ที่มีความพยายามคุกคามต่อผู้ใช้งานของเราเป็นอันขาด

Credit: https://news.thaiware.com/9970.html