Digital Government Summit 2017 รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

เริ่มแล้วกับงานมหกรรม Digital Government Summint 2017 "เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล" ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของ ก.พ.ร. (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) และ สรอ. (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมอีกกว่า 18 หน่วยงาน บรรยากาศภายในงานเต็มเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีบูธจัดแสดงแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้ด้วยตัวเอง

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

โดยประธานในพิธีเปิดงาน ได้แก่ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มากล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ แนวทางของรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และการพัฒนาระบบราชการ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเนื้อหาหลักๆ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ โดยยึดหลักการ 3 ข้อ ได้แก่ Cheaper ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการน้อยที่สุด, Easier ลดขั้นตอนในการทำงานให้ง่ายที่สุด, Faster ติดต่อรับบริการได้สะดวกรวดเร็วที่สุด 

รัฐบาลดิจิทัล คือ ชื่อเรียกแผนพัฒนาภาครัฐ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน ที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) ที่จะช่วยยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีความบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมี ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://www.ega.or.th//upload/download/file_27e10c57b074745911de3e6eaa36c9a6.pdf

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

และท่านยังได้พูดถึงนโยบาย 5 ปี ของรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วยว่า จะนำ Big Data ที่รวบรวมข้อมูลอันมหาศาลของประชาชน มาใช้สำหรับพัฒนาประเทศ หรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของราชการ และจะนำ Digital Transformation Program ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) มาปรับปรุงการทำงานบุคลากรภาครัฐอีกด้วย

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

หลังจากที่ท่านกล่าวปาฐกถาพิเศษเสร็จเรียบร้อย ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น G-News สื่อออนไลน์ภาครัฐ เชื่อถือได้ เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำให้แก่ประชนชน ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

และท่านก็ได้เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  จุดเดียว (One Stop Service) ร่วมกับตัวแทนจากทั้ง 18 หน่วยงาน ได้แก่ 

 1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 2. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 3. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 4. กรมสรรพสามิต
 5. กรมสรรพากร
 6. กรมปศุสัตว์
 7. กรมวิชาการเกษตร
 8. การพัฒนาธุรกิจการค้า
 9. สำนักงานประกันสังคม
 10. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 11. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 12. กองบัญชาการตำราจนครบาล
 13. กรุงเทพมหานคร
 14. การไฟฟ้านครหลวง
 15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 16. การปะปานครหลวง
 17. การปะปาส่วนภูมิภาค
 18. บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน

สำหรับบันทึกลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) นี้ จะช่วยให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อมูล รวมถึงดำเนินเรื่องต่างๆ ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

สำหรับปีหน้า 2018 จะเป็นปีแห่ง Year of Data หรือปีของข้อมูลภาครัฐอย่างแท้จริง โดยจะมีการประกาศ National Data Set หรือชุดข้อมูลแห่งชาติ เบื้องต้นคาดว่าจะมีชุดข้อมูลภาครัฐที่อยู่ในโครงการนี้ประมาณ 300-500 ชุดข้อมูล เพื่อให้ให้ประชาชนนำไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ 

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

ภายในงานมีบูธจากหน่วยงานต่างๆ เข้ารวมแสดงแอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการมากมาย โดยแยกออกเป็น 4 โซน ได้แก่

 1. Smart GOVERNMENT : บริการอัจฉริยะภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
 2. Smart HEALTHY : บริการอัจฉริยะ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
 3. Smart LIFE : บริการอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนชน
 4. Smart BUSINESS : บริการอัจฉริยะ เพื่อยกระดับความสามารถของการแข่งขันภาคธุรกิจ

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

ซึ่งในแต่ละโซนก็จะมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และแอพพลิเคชั่นติดอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับทางราชการมากมายกว่า 22 แอพฯ เช่น

 • แอพพลิเคชั่น Smart Job Center : บริการสมัครงาน - ประกาศจ้างงานออนไลน์ 
 • แอพพลิเคชั่น RD Smart Tax : บริการยื่นภาษีออนไลน์ พร้อมตัวช่วยบริหารจัดการภาษี
 • แอพพลิเคชั่น LDD Soil Guild : ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับดินทั่วประเทศ สำหรับการเกษตร
 • แอพพลิเคชั่น IMFarm : เกมส์ทดลองทำการเกษตรกรรม แบบสมจริง
 • แอพพลิเคชั่น RAMA : บริการเช็คข้อมูลนัดหมายและการเลื่อนนัดหมายผ่านทางมือถือ สำหรับ ร.พ. รามาธิบดี 
 • แอพพลิเคชั่น My Act : บริการบันทึกข้อมูลการวิ่งออกกำลังกายในแต่ละวัน
 • แอพพลิเคชั่น คู่มือประชาชน : ให้บริการข้อมูลทุกเรื่องที่ต้องการติดต่อราชการ
 • แอพพลิเคชั่น PCS1111 : บริการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ ก่อนส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่ รองรับทั้งระบบ Adroid และ iOS ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปลองใช้งานกันได้เลย และด้วยเวลาที่จำกัด ทำให้ผู้เขียนไม่สามารถทดสอบแอพพลิเคชั่นทุกตัวได้ จึงต้องขออภัยมาณที่นี้

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

นอกจากนี้แล้วยังมี ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ที่เพียงแค่เสียบบัตรประชาชน Smart Card เข้าไปก็จะสามารถเช็คข้อมูลต่างๆ เช่น ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลการรักษาพยายบาล ลงทะเบียขอรับสิทธิ์ของตนเอง เป็นต้น เห็นว่าเจ้าตู้นี้ มีกระจายอยู่กว่า 50 จุดทั่วประเทศ โดยมีให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

Digital Government Development Agency รัฐบาลดิจิทัลกับไทยแลนด์ 4.0 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภััย

ส่วนใครที่สนใจก็ไปเดินชมงาน Digital Government Summit 2017 ลาน Eden และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 ได้เลย

 

Credit: https://news.thaiware.com/11836.html