เพื่องานออกแบบโดยเฉพาะ

       บริษัท ZWCAD ซอฟต์แวร์ จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำเทคโนโลยีด้านโซลูชั่นการออกแบบแคด/แคม จากประเทศจีน ขอแนะนำเว็บไซต์เพื่องานออกแบบ ตกแต่งภายใน และงานอุตสาหกรรม ภายในเว็บไซต์มีการแนะนำโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการออกแบบ ตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านงานออกแบบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเปิดให้ทดลองใช้งานฟรีสำหรับซอฟต์แวร์ ZW3D 2013 Beta ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับงานออกแบบ 3 มิติ งานออกแบบแม่พิมพ์ และการ

       สั่งงานเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง และยังช่วยประหยัดเวลาในงานออกแบบได้มากกว่า 30% เหมาะสำหรับนักออกแบบ สถาปนิก วิศวกรด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ZW3D 2013 Beta คลิก www.zwsoft.com