การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

       โลกเราในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่ได้ก้าวล้ำไปในหลาย ๆ ด้าน หลายสิ่งที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้สะดวกและสบายมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตที่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีส่วนและผลกระทบกับเราทั้งนั้น ซึ่งเราจะเห็นและสามารถเปรียบเทียบกันได้ง่าย ๆ จากปีก่อน ๆ ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อและให้ข้อมูลแบบ real time ซึ่งทำให้คนไทยในยุคนี้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านนี้ โดยขั้นพื้นฐานก็สามารถเข้าถึงกันได้

       จะเห็นจากการสั่งงานด้วยเสียงที่เรื่องเทคโนโลยีปรับมาใช้เป็นระบบการสั่งงานด้วยเสียงมากขึ้น ในตอนนี้ที่คนทั่วโลกได้เหมือนยกระดับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่เร็วและต่างจากเมื่อก่อน ถ้าให้พูดถึงเรื่องของการทำธุรกรรมด้านการเงิน การบริการ การซื้อขายที่มันได้กลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกก็ตาม และที่เห็นได้เด่นชัดก็จะมีเรื่องของกการลดการใช้แรงมนุษย์และเน้นไปใช้ AI ในการทำงานที่ทำให้มีการประหยัดต้นทุน ถ้าเทียบกับการใช้แรงงานของมนุษย์มันก็ยังให้ประสิทธิภาพและผลที่ยอดเยี่ยมกว่า ซึ่งตอนนี้ AI ก็ได้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปแล้ว และแน่นอนว่าภายในภาคหน้าต่อไปนี้เรื่องของเทคโนโลยีก็ก็จะได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

https://riahsoftware.com/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/