เพคเกจเว็บไซต์

ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ โดยเฉพาะกับการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ท ถ้าได้ชื่อที่เฉพาะเจาะจง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนั้น จะทำให้โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์นั้นๆ จะได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้ง่ายไม่ใช่กับผู้เข้าชม

เพคเกจเว็บไซต์ทั้งหมด

  Basic Standard Professional SME Premium
ราคา 8,000 Baht. 15,000 Baht. 25,000 Baht. 35,000+ Baht. 50,000+ Baht.
จำนวนหน้า 15 Page Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Domain Free 1 Free 1 Free 1 Free 1 Free 1
พื้นที่ 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB
QR code Free 5 Free 5 Free 5 Free 5 Free 5
Mail server Free 1 Free 1 Free 1 Free 1 Free 1
ระบบความคิดเห็น
ดูแลระบบค้นหาฟรี
ดูและเว็บไซต์ฟรี 1 ปี
ระบบข่าว X
ระบบสมัครงานออนไลน์ X
เพิ่มลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น X X
สามารถลงไฟล์ Download X X
ระบบแนะนำบริษัท X
WEB1.0+2.0 X X X
ระบบสมาชิก X X X
ระบบรถเข็น X X X X
ระบบเว็บบอร์ด X X X X
ระบบค้นหาหัวข้อเว็บบอร์ด X X X X
ภาษา 1 ภาษา 1 ภาษา 1 ภาษา 2 ภาษา 2 ภาษา
Download

    หมายเหตุ

  • หากลูกค้าต้องการเพิ่มส่วนต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • หากจำนวนหน้าเกินที่กำหนดในแพคเกจจะคิดเป็นหน้าล่ะ 500 บาท

  • หากต้องการเพิ่มภาษามากกว่าหนึ่งภาษา จะคิดเป็นภาษาล่ะ 5000 บาท

  • สามารถทำได้ทุกภาษา แต่ลูกค้าาต้องนำข้อมูลมาให้