บริการเช่า Server


ทำไมต้องเช่า Server กับ ไซ่เหลียน มีเดีย

เว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เช้าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการที่ต้องการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของหน่วยงานของท่านเอง ทำให้การใช้งานไม่มีขีดจำกัดเหมือนเว็บโฮสติ้งโดยทั่วไป หมดภาระการสร้างห้องควบคุมเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรที่ต้องเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืน และเสี่ยงต่อเครือข่ายล่มบ่อยๆค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์และระบบป้องกันราคาหลายแสนถึงล้านๆบาทและรวมถึงการจ้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญมาดู แลระบบตลอดทั้งปีซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามากมาย ซึ่งทางทีมงานไซ่เหลียน มีเดีย มีความเชี่ยวชาญในการดูแลการใช้งานให้ท่านโดยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยกว่าการจ้างวิศวกร และท่านไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ซอฟแวร์ ระบบป้องกัน ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบสำรองข้อมูล และอุปกรณ์อื่นๆ

ระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลเครื่อง Server

Memory

8 Gigabyte

Hard disk

500 Gigabyte

Bandwidth

Unlimited Bandwidth

Time up

99.95 - 100 Uptime

Network format

10/100/1000 MBPS

Internet Potoco

ท่านจะได้รับชุด IP ที่มีความปลอดภัยในรูปแบบ IPV4 จำนวน 1 IP

Security system

Free Firewall

Service charge

Free service charge

ราคา

Monthly fee 14,500