วางระบบ ICT กับไซ่เหลียน

พร้อมให้บริการความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง

Sailian Colocation

sailian ผู้ให้บริการ Colocation คุณภาพชั้นนำมั่นใจในคุณภาพของ Network พร้อมทีมงานวิศวกรระดับมืออาชีพบริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง บริการให้เช่าพื้นที่บริการซ่อมบำรุงตามต้องการให้คุณสามารถฝากสินค้าได้ที่แผนกซ่อมบำรุงและอุปกรณ์เสริมเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้โดยมีระบบไฟสำรอง

***พิสูจน์คุณภาพการบริการ ที่คุ้มค่ากับราคา

สิ่งที่คุณจะได้รับ

บริการฝากวางเซิร์ฟเวอร์

เป็นบริการสำหรับท่านที่มี Server ส่วนตัวอยู่แล้ว และสามารถดูแล Server ด้วยตนเอง ต้องการจะวางที่ Data Center เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และใช้งานสำหรับ Web Server, Mail Server

รูปแบบเครือข่าย

เครือข่ายแบบ 10/100/1000 คือ อะแด็ปเตอร์ 4-Port 10/100/1000 Base-TX PCI Express เป็นอะแด็ปเตอร์กิกะบิตอีเทอร์เน็ต PCI Express (PCIe) แบบ full duplex ที่มี 4 พอร์ต ที่สามารถตั้งค่าให้รันที่พอร์ต ที่มีอัตราการส่งข้อมูล 1000, 100 หรือ 10 Mbps

ระบบความปลอดภัย

sailian เลือกใช้ Software รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ปกป้องข้อมูลของท่านไม่ให้ถูกโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดี ช่วยป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เช่น worm malware ransomware

รูปแบบการใช้งาน

server ที่นำมาฝากวางกับทาง sailian ท่านสามารถใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Internet Potocol

ท่านจะได้รับชุด IP ที่มีความปลอดภัยในรูปแบบ IPV4 จำนวน 1 IP

ราคา

3,000 บาท / 1 U